सीप, दक्षता र रोजगारी युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव माग गरिएको सूचना

MOYS February 16, 2022

सीप, दक्षता र रोजगारी युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव माग गरिएको सूचना

सम्बन्धित मापदण्डको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

 

Details Image

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :