अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस 2021 का अवसरमा (12 August) - समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि युवा स्वरोजगारः सम्भावना र चुनाैति विषयमा युवाहरूका विचमा गण्डकी प्रदेशस्तरीय विचार लेखन प्रतियोगिता र Transformation of Food System: Youth Innovation for Human and Planetary Health विषयमा अनलाइनमा आधारित युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।

MOYS August 12, 2021

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस 2021 का अवसरमा (12 August) - समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि युवा स्वरोजगारः सम्भावना र चुनाैति विषयमा युवाहरूका विचमा गण्डकी प्रदेशस्तरीय विचार लेखन प्रतियोगिता र Transformation of Food System: Youth Innovation for Human and Planetary Health विषयमा अनलाइनमा आधारित युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस 2021 का अवसरमा (12 August)

- समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि युवा स्वरोजगारः सम्भावना र चुनाैति विषयमा युवाहरूका विचमा गण्डकी प्रदेशस्तरीय विचार लेखन प्रतियोगिता सम्पन्न ।

- Transformation of Food System: Youth Innovation for Human and Planetary Health विषयमा अनलाइनमा आधारित युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न । 231086368_926409664885047_3880878793651993560_n

Details Image

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :