Notice for Youth Related Annual Program Implementation

MOYS October 20, 2021

Notice for Youth Related Annual Program Implementation

१. उत्कृष्ट युवा क्लबहरूलाई खेल सामग्री वितरण ।

२. परम्परागत पेशा व्यवसायमा लागेका युवाहरूलाई प्रोत्साहन ।

३‍. अपाङ्गता भएका युवाहरूलाई उद्यमशीलता विकास ।

४. लागु औषध दुर्व्यसनमा रहेका युवाहरूलाई अभिनय प्रशिक्षण ।

Details Image

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :