सम्पर्क

MOYS

ठेगाना

प्रदेश सरकार,

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

पोखरा, नेपाल

सम्पर्क नम्बर

इमेल : 061 590242 , 457671

फ्याक्स : 457671

सन्देश सूचना बोर्ड: 9856035333

सम्पर्क गर्नुहोस