सीप, दक्षता र रोजगारी युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव माग गरिएको !!

MOYS February 16, 2022

सीप, दक्षता र रोजगारी युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव माग गरिएको !!

सीप, दक्षता र रोजगारी  युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी

मापदण्डको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला

Details Image

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :