अभिलेख

S.N Title Category Date View
1 स्थानीय तहमा खेल मैदान रङ्गशाला वितरणको विवरण खेलमैदान September 26, 2021   View
2 १३ औं सागमा यस प्रदेशका पदक विजेता खेलाडीहरूलाई प्रदान गरिएको पुरस्कार विवरण खेलमैदान September 26, 2021   View
3 कार्यरत प्रदेश विकास स्वयंसेवकहरूको विवरण प्रदेश विकास स्वयंसेवक विवरण February 19, 2022   View
4 प्रदेश विकास स्वयंसेवक वितरण विवरण प्रदेश विकास स्वयंसेवक वितरण विवरण March 3, 2022   View
5 अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०७८ मा आयोजित विचार लेखन प्रतियोगितामा प्राप्त विचारहरू अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०७८ मा आयोजित विचार लेखन प्रतियोगितामा प्राप्त विचारहरू August 26, 2021   View